070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Welke (voorlopige) forfaitaire rendementspercentages in 2024 zullen worden aangehouden voor box 3

Terug naar overzicht

Welke (voorlopige) forfaitaire rendementspercentages in 2024 zullen worden aangehouden voor box 3

Beste relatie,

Met ingang van 1 januari 2023 bestaan er binnen box 3 drie categorieën vermogensbestanddelen met elk een eigen forfaitair rendementspercentage: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. De forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden worden pas na afloop van het kalenderjaar met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat kalenderjaar definitief vastgesteld met behulp van de gemiddelde maandcijfers van dat kalenderjaar. De definitieve forfaits worden in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld.

Voorlopig 1,03 procent op spaartegoed
Voor het opleggen van voorlopige aanslagen worden nu voorlopige forfaitaire rendementspercentages voor banktegoeden en schulden geïntroduceerd. Die worden vastgesteld op het rentepercentage van de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Voor het kalenderjaar 2024 bedraagt dat percentage 1,03 procent (2023: 0,00 procent). Het te hanteren percentage voor schulden wordt vastgesteld op het rentepercentage van de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens, zoals gepubliceerd door DNB. Voor het kalenderjaar 2024 bedraagt dat percentage 2,47 procent (2023: 2,28 procent).

Het definitieve forfaitaire rendementspercentage voor de categorie overige bezittingen is al wel bepaald: dat is voor 2024 vastgesteld op 6,04 procent (2023: 5,52 procent).

Correctiefactor
De tabelcorrectiefactor voor de indexatie per 1 januari 2024 bedraagt 1,099, ofwel een inflatiecorrectie van 9,9 procent. De bedragen in de inkomstenbelasting en de voor de toeslagen geldende vermogenstoets worden geïndexeerd met een lagere factor van 1,094941.

Arbeidskorting en eigenwoningforfait
Voor de arbeidskorting gaan de volgende bedragen en percentages gelden:

  • Tot en met een arbeidsinkomen van 11.490 euro per jaar geldt een arbeidskorting van 8,425 procent van het arbeidsinkomen, met een maximum van 968 euro.
  • Bij een arbeidsinkomen van meer dan 11.490 tot en met 24.820 euro per jaar geldt een arbeidskorting van 968 euro vermeerderd met 31,433 procent van het arbeidsinkomen boven die 11.490 euro, met een maximum van in totaal 5.158.
  • Bij een arbeidsinkomen tussen de 24.820 en 39.957 euro per jaar geldt een arbeidskorting van 5.158 euro vermeerderd met 2,471 procent van het arbeidsinkomen boven die 24.820 euro, met een maximum van in totaal 5.532 euro.
  • Bij een arbeidsinkomen van meer dan 39.957 euro per jaar wordt de berekende arbeidskorting van 5.532 euro verminderd met 6,510 procent van het arbeidsinkomen boven die 39.957 euro. De arbeidskorting is volledig afgebouwd bij een arbeidsinkomen vanaf 124.934 euro.

Het eigenwoningforfait blijft met 0,35 procent gelijk aan het percentage in 2023.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op via het nummer
070-4162999. Wij geven u graag advies op maat.

 

Met vriendelijke groet,

Nuijten Accountants B.V.

 

 

 

 

Bron: Fiscaal van morgen, Staatssecretaris Van Rij (Financiën) heeft bekendgemaakt welke (voorlopige) forfaitaire rendementspercentages in 2024 zullen worden aangehouden voor box 3. Ook zijn de tabelcorrectiefactor, de arbeidskorting en het percentage eigenwoningforfait voor komend jaar bekend.