070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Disclaimer

Disclaimer Nuijten Accountants

De informatie en documenten zoals aangeboden op deze internetsite zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.

Nuijten Accountants B.V. staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en documenten en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie en documenten. Er kunnen eveneens geen rechten ontleend worden aan de op deze internetsite aangeboden informatie en documenten.

Deze internetsite bevat links welke leiden naar internetsites van derden.

Voor de inhoud en de toepassing van de daar verstrekte informatie en documenten is Nuijten Accountants B.V. niet aansprakelijk, daar Nuijten Accountants B.V. deze informatie niet kan controleren en/of onderhouden.

Nuijten Accountants B.V. behoudt zich het recht voor de op deze internetsite aangeboden informatie inclusief de tekst in deze disclaimer, te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen.