070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Wat is een bron van inkomen?

Terug naar overzicht

Wat is een bron van inkomen?

Inkomsten zijn pas belast als sprake is van een bron van inkomen. Om te beoordelen of er een bron van inkomen is gelden drie voorwaarden. Deelname aan het economische verkeer, het subjectieve oogmerk voordeel te behalen en de objectieve verwachting dat het voordeel kan worden behaald.

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de vraag of inkomen afkomstig is uit een bron en daardoor belast is. Dit is met name relevant als activiteiten verlieslijdend zijn.

Bronvoorwaarden

Een resultaat is pas inkomen als er een bepaalde bron aan ten grondslag ligt. Alleen bij bronnen met arbeid moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan voor sprake is van een bron van inkomen:

  • deelname aan het economische verkeer;
  • het (subjectieve) oogmerk voordeel te behalen;
  • de (objectieve) verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald

Let op!

Het is belangrijk om te weten dat de bron per zelfstandige activiteit beoordeeld moet worden. Er is sprake van een zelfstandige activiteit bij dezelfde aard van activiteiten in dezelfde klantenkring, waarbij uw klant dezelfde vaardigheden nodig heeft.

Deelname aan het economisch verkeer

Van deelname aan het economisch verkeer is sprake als de activiteit plaatsvindt buiten de privé sfeer en tegen een vergoeding. Dat het voldoende is dat activiteiten gericht zijn op deelname aan het economisch verkeer wordt vaak vergeten, maar speelt soms bij starters.

Beoordeling te verwachten voordeel

Meestal staat de verwachting of er voordeel te behalen valt ter discussie. De vraag over de bron gaat vooraf aan de vaststelling van de belastinggrondslag, waardoor op dat moment de fiscale regelgeving nog niet van toepassing is. Daarom vindt de beoordeling van de omvang van het te verwachten voordeel plaats op commerciële basis. Uitgangspunt zijn de reguliere bedrijfseconomische resultaten met werkelijke opbrengsten en kosten. Er wordt geen rekening gehouden met incidentele invloeden of fiscale faciliteiten. In het kader van de objectieve voordeelverwachting moet worden onderzocht of te voorzien is dat de activiteiten van de klant blijvend verliesgevend of, in de toekomst, winstgevend zullen zijn.

Feiten en omstandigheden andere jaren

De vraag of sprake is van een objectieve voordeelverwachting in een bepaald jaar moet beantwoord worden op basis van feiten en omstandigheden van dat jaar. Bij deze beoordeling mogen echter ook feiten en omstandigheden van andere jaren worden meegenomen voor onderbouwing van de vraag.

Totaalwinstbeginsel

Het totaalwinstbeginsel houdt in dat de totale winst die de ondernemer geniet gedurende het tijdvak waarin de onderneming wordt gedreven aan belasting is onderworpen en dus positief moet zijn om aan de bron voorwaarden te voldoen. De te verwachten positieve resultaten moeten daardoor voldoende zijn om in het verleden behaalde verliezen weer goed te maken.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 22 juni 2021