070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Verliesverrekening Vennootschapsbelasting

Terug naar overzicht

Verliesverrekening Vennootschapsbelasting

Beste  lezer,

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Op basis van het overgangsrecht zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 het nieuwe regime gaan gelden. Dat betekent dat voor alle nog verrekenbare verliezen uit 2013 en volgende jaren het nieuwe regime zal gelden.

De artikelen 20, 20a, 20b, 21 en 21a Wet Vpb 1969 geven de regels voor de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Via het Belastingplan 2021 wijzigen de spelregels rondom de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting opnieuw. Vanaf 1 januari 2022 geldt het volgende:

  • de voorwaartse (carry forward) verrekeningstermijn van zes jaar vervalt;
  • de achterwaartse (carry back) verrekeningstermijn blijft een jaar;
  • vanwege het vervallen van de bovengenoemde termijn, zijn verliezen in vervolg dus onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar;
  • daartegenover staat dat de verliezen slechts voor 50% verrekenbaar zijn voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt;
  • Hieruit volgt dat als de belastbare winst € 1 miljoen of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen.

Overgangsrecht en verliesverdamping

Volgens het overgangsrecht is het nieuwe regime voor de verliescompensatie ook van toepassing op alle nog niet verrekende verliezen eind 2021. Het gaat dan om de verliezen uit 2013 en volgende jaren. Het verlies 2011 verdampt(e) per einde 2020 en het verlies 2012 verdampt dus eind 2021.

Bron: Taxence.nl