070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Terug naar overzicht

Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Beste lezer,

Het wetsvoorstel voor de implementatie van
de EU-richtlijn:
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in het arbeidsrecht,
is inmiddels aangenomen.
Dat betekent dat vanaf 1 augustus 2022 de wet voor alle werkgevers in werking treedt.
We zetten de belangrijkste wijzigingen hieronder op een rij en zullen daar in de bijlage verder op ingaan.
 

  1. • Een absoluut verbod op nevenwerkzaamheden is niet langer toegestaan.
  2. • Een werkgever moet verplichte scholing kosteloos aanbieden.
  3. • De informatieverplichting van de werkgever wordt sterk uitgebreid.
  4. • De positie van werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon wordt versterkt.
  5. • Een werknemer kan een verzoek tot (meer) voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.


Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking en onder verantwoording van Fiscount  In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 3 mei 2022. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden.