070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Terug naar overzicht

Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Beste relatie,

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kunt u mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen; 1) de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en 2) de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’). Beide regelingen staan ter discussie in de politiek, omdat deze mogelijk te genereus zijn. Hierna leest u wat deze regelingen nu inhouden en de mogelijke wijzigingen die eraan komen.

Wat kunt u besparen?
Schenkt u aan uw kind, dan bedraagt de verschuldigde schenkbelasting 10% tot verkrijgingen van € 138.641 (2023), daarboven is het tarief 20%. De BOR kent echter een vrijstelling voor de schenking van ondernemingsvermogen. De vrijstelling bedraagt 100% voor verkrijgingen tot € 1.205.871 (2023). Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Als na aftrek van de vrijstelling nog een verkrijging resteert, dan zijn hierop bovengenoemde tarieven van toepassing. De heffing van schenkbelasting over het ondernemingsvermogen is daarmee definitief afgedaan.

Past u de DSR toe, dan wordt de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de volgende generatie. In dit geval is dus sprake van uitstel van heffing (in tegenstelling tot de BOR).

Wat zijn de voorwaarden?
Beide regelingen zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen (‘ondernemingsvereiste’).
Voor de BOR geldt daarnaast een ‘bezitsvereiste’ en een ‘voortzettingsvereiste’. Het ‘bezitsvereiste’ houdt in dat u de te schenken onderneming voorafgaand aan de schenking 5 jaar moet hebben gedreven of u moet voorafgaand aan de schenking de aandelen in de te schenken vennootschap 5 jaar in uw bezit hebben gehad. Het ‘voortzettingsvereiste’ houdt in dat uw opvolger 5 jaar winst uit onderneming blijft genieten of de aandelen in de geschonken onderneming ten minste 5 jaar in zijn/haar bezit houdt, waarbij de onderneming ten minste 5 jaar wordt voortgezet.

Voor de DSR geldt in aanvulling op het ‘ondernemingsvereiste’ dat voldaan moet worden aan het ‘dienstbetrekkingsvereiste’: uw opvolger is ten minste 3 jaar in dienstbetrekking bij uw onderneming.

Wijzigingen op komst?
Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd de huidige regelingen te willen aanpassen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  1. De 100% vrijstelling wordt verhoogd naar € 1.500.000. Daarboven bedraagt de vrijstelling 70%. Deze laatste verlaging (van 83% naar 70%) raakt met name de grotere ondernemingen.
  2. Het ‘dienstbetrekkingsvereiste’ wordt afgeschaft, onder invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor de BOR en de DSR.

Bovengenoemde wijzigingen hebben een geplande ingangsdatum van 1 januari 2025. Als gevolg van het einde van kabinet Rutte IV en de aankomende verkiezingen is het nog onzeker of deze wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast bestaat de kans dat een nieuw kabinet, afhankelijk van de politieke kleur, de regelingen verder versoberd.

Traject
Een bedrijfsopvolgingstraject vereist een zorgvuldige voorbereiding en planning, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de inkomens- en vermogenspositie van u als eigenaar, de positie van uw opvolger en een mogelijk notarieel afsplitsingstraject.

Vanwege de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van de BOR en de DSR adviseren wij u om een keuze voor een bedrijfsopvolging niet (onnodig) uit te stellen.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op via het nummer
070-4162999. Wij geven u graag advies op maat.

Met vriendelijke groet,

Nuijten Accountants B.V.

 

 

 

Bron: Fiscount Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen. Publicatiedatum 29 augustus 2023.