070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Minimumlonen 2023 fors omhoog

Terug naar overzicht

Minimumlonen 2023 fors omhoog

Beste bezoeker, 


Het wettelijk minimumloon is een basisloon dat altijd wordt uitgedrukt in een bruto bedrag. Hierover mag u alleen nog de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden, zoals loonbelasting en premies. Onder voorwaarden mag u ook de kosten voor huisvesting en een zorgverzekering hierop inhouden. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar. Als de werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd, houdt hij of zij recht op het minimumloon. Ook oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben recht op het minimumloon. Voor jongeren vanaf 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Lees verder in de bijlage

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking en onder verantwoording van Fiscount