070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Per 1 januari 2024 nieuw systeem belastingrente en verhoogde percentages

Terug naar overzicht

Per 1 januari 2024 nieuw systeem belastingrente en verhoogde percentages

Beste relatie,

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels voor het bepalen van het percentage van de belastingrente. In dit artikel bespreken wij de volgende punten:

  • Wanneer betaalt u belastingrente?;
  • Het oude en nieuwe rentesysteem;
  • De wijzigingen en methodiek voor belastingrente in de vennootschapsbelasting;
  • De wijzigingen en methodiek voor belastingrente in de inkomstenbelasting, en;
  • Hoe u belastingrente kunt beperken of voorkomen

Wanneer betaalt u belastingrente?
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als een te betalen belastingbedrag later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt vastgesteld. De dagtekening op de belastingaanslag is hiervoor leidend.

Als uw boekjaar (en aangiftejaar) gelijk is aan het kalenderjaar, wordt dus belastingrente in rekening gebracht vanaf 1 juli van het opvolgende jaar, als uw belastingaanslag niet voor 1 juli van dat jaar is vastgesteld.

De belastingrente wordt berekend vanaf het einde van deze zesmaands periode tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (zes weken na de datum van dagtekening van de aanslag). Betaalt u de verschuldigde belasting direct na ontvangst van de aanslag, dus vóór de uiterste betaaldatum? Ook dan wordt rente berekend tot het einde van de betaaltermijn.

Let op: de Belastingdienst vergoedt in principe geen rente in gevallen waarin blijkt dat een aanslag juist te hoog was en later tot een teruggave leidt.

Belastingrente tot en met 2023
Voorheen was de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente. Steeg de wettelijke rente, dan steeg kort daarna ook de belastingrente. Dit betekende dat de belastingrente vaak meerdere malen per jaar wijzigde.

Aangezien de berekening van de verschuldigde belastingrente aansluit bij de periode waarover deze verschuldigd is, kan het oude systeem nog gelden voor aanslagen inkomsten- of vennootschapsbelasting van 2022 en eerdere jaren.

Belastingrente vanaf 1 januari 2024
Met ingang van 2024 is de belastingrente niet langer gekoppeld aan de wettelijke rente, maar aan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Bovendien wordt de belastingrente nog maar eens per jaar vastgesteld.

Belastingrente vennootschapsbelasting vanaf 2024
De belastingrente kent twee categorieën. De eerste categorie betreft de vennootschapsbelasting, bronbelasting, minimumbelasting en solidariteitsbijdrage. Hiervoor wordt de belastingrente kort gezegd vastgesteld op basis van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB), verhoogd met 5,5 procentpunt. De rente kan nooit lager zijn dan 5,5%. Op basis van deze methodiek bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2024 10%.

Belastingrente inkomstenbelasting vanaf 2024
De tweede categorie betreft bepaalde overige belastingen (zoals inkomsten-, erf- en loonbelasting). Voor deze belastingsoorten wordt de belastingrente vastgesteld op basis van de ECB-rente vermeerderd met 3 procentpunt. Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting 7,5%.

Belastingrente beperken of voorkomen
Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen zes maanden na afloop van het (boek)jaar is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld.

U kunt ook belastingrente beperken of voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Hierin rapporteert u uw geschatte winst of inkomen. De Belastingdienst stuurt u dan meestal binnen 6 tot 8 weken een (herziene) voorlopige aanslag.

Als blijkt dat uw inschatting correct (of zelfs te hoog) was, dan zal geen belastingrente verschuldigd zijn, maar u krijgt in principe geen rentevergoeding over het teveel betaalde bedrag. Was de inschatting in de voorlopige aanslag toch iets te laag? Dan betaalt u alleen belastingrente over het belastingbedrag dat u nog extra verschuldigd bent.

Meer weten?
Door de toepasselijke termijnen in de gaten te houden en zo nodig op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen of aan te passen kunt u de verschuldigdheid van belastingrente beperken of zelfs voorkomen. Wilt u meer weten over de systematiek van de belastingrente of heeft u vragen over de voorlopige aanslag? Onze adviseurs vertellen u graag meer!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Nuijten Accountants adviseur te overleggen over de impact hiervan.

Wilt u meer weten naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op via het nummer
070-4162999. Wij geven u graag advies op maat.

Met vriendelijke groet,

Nuijten Accountants B.V.

 

 

 

 

Bron: Bakertilly ‘Per 1 januari 2024 nieuw systeem belastingrente en verhoogde percentages’ Van 22 januari 2024. Auteurs Robert de Bruijn en Tom Koevoets