070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Terug naar overzicht

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Beste Lezer,

Een belastingplichtige voor de omzetbelasting is de btw-ondernemer. Daarbij kunnen twee of meer natuurlijke personen, lichamen of combinaties daarvan tellen als één btw-ondernemer. In dat geval is er sprake van een zogeheten fiscale eenheid voor de btw (FE btw). Terwijl de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting optioneel is, geldt dat niet voor de FE btw. Zodra aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen twee of meer (rechts)personen verplicht een FE btw:
 
De natuurlijke personen of lichamen kwalificeren als btw-ondernemers.
Deze btw-ondernemers wonen of zijn gevestigd in Nederland of hebben in Nederland een vaste inrichting.
De btw-ondernemers zijn in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zo met elkaar verweven, dat zij een eenheid vormen.

Meer weten? Ga naar de bijlage hieronder.