070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Box 3 na de arresten van 6 juni 2024

Terug naar overzicht

Box 3 na de arresten van 6 juni 2024

Beste relatie,

De Hoge Raad heeft onlangs diverse arresten gewezen met betrekking tot box 3. Zie hiervoor ook ons bericht van 21 juni jl. Over deze arresten zijn bij veel mensen vragen ontstaan. In deze nieuwsbrief geven we op hoofdlijnen aan wat de uitspraak van de Hoge Raad inhoudt voor u.

Systeem box 3 vanaf 2017 in strijd met EVRM
De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 geoordeeld dat het systeem van box 3 sinds 2017 in strijd is met art. 1 EP en art. 14 EVRM. De Hoge Raad biedt rechtsherstel voor gevallen waarbij er nog geen definitieve aanslag is. Kan een belastingplichtige aannemelijk maken dat zijn werkelijke rendement in box 3 lager is dan het forfait? Dan wordt er geheven over het werkelijke rendement; een soort tegenbewijsregeling. De Hoge Raad heeft ook aangegeven hoe dit werkelijke rendement moet worden bepaald. Het werkelijke rendement wordt per jaar berekend over het gehele vermogen (inclusief banktegoeden) zonder aftrek van het heffingsvrije vermogen. Er vindt dus geen verliesverrekening over de jaren plaats.

Werkelijk rendement
Het werkelijke rendement bestaat uit het directe rendement (huur, pacht, rente) en het indirecte rendement (waardeontwikkeling). Hierbij moet u rekening houden met ongerealiseerde waardestijgingen en -dalingen van vermogensobjecten in box 3. Woningen moeten worden gewaardeerd op de WOZ-waarde, bedrijfspanden op de werkelijke waarde. Aangezien er moet worden gekeken naar het totale rendement over het gehele vermogen, bestaat er lang niet altijd recht op rechtsherstel. Een slecht jaar op de beurs kan bijvoorbeeld gecompenseerd zijn in datzelfde jaar door een positieve waarde mutatie op vastgoed. Wat is in dat geval de voornaamste groep die geld terug zal krijgen dankzij de uitspraak van de Hoge Raad? Dit zullen vooral personen zijn die bijvoorbeeld alleen spaargeld en beleggingen hebben, en die in een bepaald jaar verlies hebben geleden. Personen met een vastgoedportefeuille zullen door de vaak positieve waardeontwikkeling een werkelijk rendement hebben dat hoger is dan het forfait. Daardoor hebben zij dan geen recht op rechtsherstel.

Actie: U vindt het forfait in een jaar terug op uw aanslag onder het ‘rendement op bezittingen aftrekbare schulden’.

Actie: Neem bij nieuwe definitieve aanslagen met box 3 contact met ons op, zodat we binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar kunnen maken. Dit is belangrijk om uw rechten te kunnen behouden.

Niet-bezwaarmakers
Personen die over oude jaren geen bezwaar hebben gemaakt, zullen de massaalbezwaarplus-procedure moeten afwachten die het RB voert. Daarin zal worden vastgesteld of ook niet-bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel. De bezwaarfase wordt momenteel afgerond, waarna beroep bij de rechtbank zal volgen. Het zal dus nog wel even duren voordat de Hoge Raad daar een definitief oordeel over heeft. Dit wordt op zijn vroegst pas in 2025 verwacht.

Volledige duidelijkheid volgt later – verzamel alvast gegevens
Er zijn na de uitspraak nog diverse punten onduidelijk. Hoe moet u bijvoorbeeld omgaan met niet getaxeerde vermogensbestanddelen, waardoor er in veel gevallen nog geen berekening kan worden gemaakt? De diverse koepelorganisaties hebben dit punt en andere punten al bij het Ministerie van Financiën neergelegd. Het is zeer waarschijnlijk dat er een herstelbesluit en een nieuwe herstelwet zullen volgen, waarin deze zaken worden vastgelegd.

Actie: Op dit moment is het – in verband met de grijze vlakken – nog niet zinvol om een berekening te maken. U kunt al wel gegevens verzamelen van de afgelopen jaren, zoals: jaaroverzichten bank, beleggingen, crypto’s, huuropbrengsten, WOZ-waardes of taxaties.

Meer weten?
Voor meer informatie over de uitspraak van de Hoge Raad? Neem gerust contact met ons op via het nummer 070-4162999 en wij helpen u graag verder.

 

Met vriendelijke groet,

Nuijten Accountants B.V.

 

 

 

Bron: 21 juni 2024, Fiscount.