070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2022

Terug naar overzicht

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2022

Traditiegetrouw ontvangt u deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2021. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente uw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast.De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan: 

a) de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en
b) de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen.

De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen. Reden genoeg om de WOZ-beschikking goed te (laten) controleren.

Meer weten? Ga naar de bijlage hieronder.

 

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking en onder verantwoording van Fiscount