070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Actiepunten eind 2021

Terug naar overzicht

Actiepunten eind 2021

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u onze aanvullende digitale eindejaarsuitgave ‘Actiepunten eind 2021‘ aan.

Nuijten Accountants ondersteunt u bij fiscale en financiële zaken. Daarom hebben wij in deze extra digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor u op een rij gezet, voorzien van actiepunten, waarmee u kunt anticiperen op nieuwe regels en op het einde van bestaande regels. Zo kunt u risico’s vermijden of een voordeel behalen.  

In deze ‘Actiepunten eind 2021vindt u onder meer de volgende actuele thema’s:

  • Tijdig vaststelling TVL Q2 aanvragen (pagina 4)

Als u TVL-subsidie hebt ontvangen in het tweede kwartaal van 2021 (Q2), dan moet u - net als bij TVL Q1 - bij de RVO om vaststelling vragen van de definitieve TVL Q2. In deze bijdrage leest u hoe en wanneer u dit verzoek uiterlijk moet indienen. Ook informeren we u over een betalingsregeling mocht u TVL-subsidie moeten terugbetalen.

  • Anticipeer op verlenging eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting (pagina 8)

Uw bv betaalt volgend jaar waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting over haar winst dan in 2021. Dat komt door de verlenging van de eerste tariefschijf, waarover uw bv het lage Vpb-tarief betaalt. Hoe u daar zo optimaal mogelijk van kunt profiteren, leest u in deze bijdrage.

  • Samenloop reiskosten en thuiswerken (pagina 12 )

De versoepeling van de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding geldt alleen dit jaar nog. Vanaf 1 januari 2022 geldt weer de oude regeling van voor de coronacrisis. Dan start ook de nieuwe gerichte vrijstelling voor de thuiswerkkosten van uw werknemers. Maar hoe zit het als uw werknemers thuiswerken én op een vaste werkplek elders? In dit artikel krijgt u meer informatie over deze situatie. 

  • Bereid u voor op gedifferentieerde premie Aof (pagina 14)

Volgende jaar wordt de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gedifferentieerd. Nu betaalt u nog een basispremie die voor alle werkgevers gelijk is. In 2022 betalen kleine werkgevers minder premie dan grote werkgevers. In dit artikel leest u meer over deze wijziging. 

  • Einde gunstige regels voor betaalpauze hypotheeklasten nadert (pagina 16)

U kunt nog tot 1 januari 2022 met uw bank een betaalpauze overeenkomen, waarvoor soepele fiscale regels gelden voor de renteaftrek en aflossingsplicht. In dit artikel leest u onder welke voorwaarden.

  • Wacht met aankoop of lease elektrische personenauto (pagina 18 )

Wilt u de stap maken om van een auto op fossiele brandstof over te gaan op een elektrische auto? Wacht daar dan nog even mee tot 2022. Dan ligt er namelijk een mooie subsidie voor u klaar. Wees er in januari wel snel bij, want de subsidiepot is razendsnel leeg. Meer hierover leest u in deze bijdrage.


Wij hopen van harte dat u deze ‘Actiepunten eind 2021 als praktische leidraad zult gebruiken bij het anticiperen op en verwerken van de fiscale, juridische en financiële veranderingen die voor u en/of uw onderneming in 2022 staan te gebeuren. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via nummer 070-4162999, we helpen u graag verder.

 

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking en onder verantwoording van Fiscount