070 - 416 29 99
info@nuijtenaccountants.nl
Bereken uw route

Actiepunten 2022

Terug naar overzicht

Actiepunten 2022

Nuijten Accountants  biedt graag de ‘Actiepunten eind 2022’ aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving overzichtelijk voor je op een rij gezet met praktische actiepunten. Hiermee kun je je voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van bestaande regels. Zo kan je risico’s vermijden of een voordeel behalen.  

In deze digitale brochure vind je onder meer de volgende actuele thema’s:
 

  • Einde opbouw fiscale oudedagsreserve (pagina 3)
  • Anticiperen op versobering bedrijfsopvolgingsregeling (pagina 4 )
  • TEK voor energie-intensieve mkb (pagina 5 )
  • Anticiperen op wijziging winstgrens (pagina 9 )
  • Hoge jubelton veilig stellen  (pagina 16 )

 

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking en onder verantwoording van Fiscount. In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 17 november 2022. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan
niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden.